Deklaracja dostępności Cyfrowej strony internetowej Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zobowiązuję się zapewnić dostępność strony internetowej https://kcpu.gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://kcpu.gov.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty archiwalne opublikowane na stronach internetowych  https://kbpn.gov.pl oraz https://parpa.pl przed 4 kwietnia 2019 r. mogą nie spełniać wytycznych dla dostępności treści internetowych 2.1. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów.

Niedostępne elementy i treści, zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848):

1 Postrzegalność:

Staraliśmy się, aby wszystkie dokumenty na stronie miały alternatywę w postaci tekstu, lub były w formacie PDF, który może być odczytany i zrozumiany przez automatyczne oprogramowanie. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dokumenty te były w pełni kompatybilne z technologiami asystującymi (takimi jak programy zamieniające tekst na mowę, czytniki ekranu). W przypadku odnalezienia w serwisie dokumentu sprawiającego problem, prosimy o kontakt na adres e-mail wskazany poniżej – postaramy się jak najszybciej usunąć usterkę. Pliki video i audio, które znajdują się na naszej stronie, jeżeli tylko była taka możliwość, zawierają napisy i audiodeskrypcję. Strona internetowa jest zbudowana zgodnie z najnowszymi standardami i ma odpowiednią prezentacją zawartości i czytelny podział menu. Działa bardzo dobrze na dowolnym urządzeniu multimedialnym, które posiada aktualną wersję przeglądarki. Dostosowuje się wielkością i czytelnością do rodzaju monitora. Spełnia poprawnie wszystkie kryteria punktu 1.4.

2 Funkcjonalność:

Strona internetowa nie nadpisuje domyślnych ustawień przeglądarki i systemu operacyjnego i jest zgodna z najnowszymi standardami HTML5, CSS3. Jest zbudowana zgodnie z trendem mobile first design. Niektóre z funkcjonalności opisanych w punkcie 2, są zależne od urządzenia końcowego. Ale ich implementacja jest zawsze zgodna ze standardami.

3 Zrozumiałość:

Nasza strona internetowa nie posiada dużej ilości elementów interaktywnych (np. formularzy). Natomiast wszędzie gdzie występują zadbaliśmy o to, aby były czytelne, przyjazne w obsłudze i odpowiednio opisane (np. etykiety). Wyszukiwarka dodatkowo oznacza wyniki kolorem, mapa placówek jest interaktywna i działa poprawnie na telefonach komórkowych. Dbamy o to, aby informacje na naszej stronie były aktualne.

4 Kompatybilność:

Nasza strona internetowa jest kompatybilna z wszystkimi aktualnymi przeglądarkami i urządzeniami na rynku.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  •  posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki

udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności

Cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji: 14.11.2023 r.

Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54/02-776 Warszawa

Siedziba Główna ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Druga lokalizacja Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Ul. Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

 

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa

Budynek jest położony przy ulicy gdzie znajduje się parking bez wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

Do drzwi wejściowych prowadzi jeden stopień podwyższenia oraz pochylnia bez poręczy. Po lewej stronie drzwi znajduje się dzwonek na wysokości 1 m. Po sygnale dźwiękowym pracownik pomoże dostać się do środka  budynku poprzez otworzenie drugiej części drzwi skrzydłowych.

W tej lokalizacji nie jest dostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz poruszających się na wózku.

W budynku nie ma windy

Do budynku i wszystkich pomieszczeń KCPU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W KCPU nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

 

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Al. Jerozolimskie 155

Do budynku prowadzą 3 wejścia; wejście główne u zbiegu ulic Sękocińskiej i Szczęśliwickiej oznaczone literą A, oraz dwa wejścia od ulicy Sękocińskiej oznaczone literami B i C. Do wszystkich wejść prowadzą schody.

Dla gości przeznaczone jest wejście A. Po lewej stronie od wejścia A znajduje się portiernia. Aby dostać się do KCPU należy wejść schodami na drugie piętro.

Przy schodach do wejść B i C znajduje się podjazd dla wózków.

Na parterze, na wprost wejścia B znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby na wózkach zapraszamy do wejścia C, które prowadzi do windy. Winda nie jest ogólnodostępna. Aby z niej skorzystać należy zadzwonić pod numer 22/2506325 i poprosić aby pracownik KCPU zjechał po gościa.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń KCPU można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W KCPU nie ma tłumacza polskiego języka migowego.