Publikacje i edukacja publiczna

Wśród zasobów Krajowego Centrum znajdują się publikacje przygotowywane, zlecane oraz wydawane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami:

Czytaj dalej