O nas

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom jest wyspecjalizowaną agendą Ministra Zdrowia, utworzoną w roku 2022 w wyniku połączenia Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Struktura

  • Dyrektor – dr n. med. Piotr Jabłoński
  • Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, Badań i Certyfikacji – dr n. med. Bogusława Bukowska
  • Zastępca Dyrektora ds. Profilaktyki i Współpracy z Samorządem Terytorialnym – Katarzyna Łukowska
  • Główna Księgowa – Agnieszka Klapińska