Aktualności

 1. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych

 2. Zapytanie ofertowe na: Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym szkodliwie/uzależnionym od alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych w zakresie zmiany szkodliwych zachowań oraz udzielaniu konsultacji dla osób niesłyszących będących w bliskiej relacji z osobą uzależnioną, w kierunku rozwiązywania problemów związanych z tą relacją.

 3. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję „Leczenie uzależnień – integracja nauki i praktyki”.

 4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2024 N W DNIACH 15 ORAZ 16 CZERWCA 2024 ROKU (SOBOTA-NIEDZIELA)-dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.

 5. Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktorów terapii uzależnień, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy oraz prowadzących działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych na cykl dziesięciu bezpłatnych webinarów z obszaru związanego z leczeniem uzależnień .

 6. ZARZĄDZENIE NR 27/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 ogłoszonego zarządzeniem 18/2024 z dnia 5 kwietnia 2024 r.

 7. Ogłoszenie dotyczące miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 8. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 29 maja 2024 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części ustnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień – sesja WIOSNA 2024 N (dla szkoleń KBPN rozpoczętych od 2020 r.)

 9. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapia uzależnień – Uniwersytet SWPS Filia w Katowicach

 10. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU CERTYFIKUJĄCEGO W SESJI WIOSNA 2024, 8 CZERWCA 2024 ROKU (dla szkoleń KBPN rozpoczętych do końca 2019 r.)

 11. Katolicki Uniwersytet Lubelski – ostatnie dni naboru na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie psychoterapii uzależnień

 12. Ogłoszenie dotyczące miejsca i terminu oraz opłaty za część ustną egzaminu końcowego w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji WIOSNA 2024 (dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019 r.)