Aktualności

 1. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2023 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)

 2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 września 2023 r. ws. listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego pisemnego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2023 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)

 3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 4. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

 5. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej.

 6. Komunikat ws. egzaminu końcowego – zmiana terminu ogłoszenia osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego- sesja Jesień 2023N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020r.)

 7. ZARZĄDZENIE NR 42/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia o konkursie wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadania z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia oraz powołania Komisji Konkursowej

 8. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudni kierowcę samochodu osobowego (zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu)

 9. Konferencja „Rozwój i jakość w profilaktyce uzależnień”.

 10. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za egzamin pisemny- sesja JESIEŃ 2023- ścieżka KBPN( dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019r.)

 11. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 11 września 2023 r. ws. osób zakwalifikowanych do egzaminu pisemnego-sesja JESIEŃ 2023-ścieżka KBPN( dla szkoleń rozpoczętych do końca 2019r.)

 12. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Młodszego Specjalisty w Dziale programów lokalnych i przeciwdziałania przemocy domowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom