Profilaktyka i edukacja

Witamy w przestrzeni poświęconej profilaktyce i edukacji publicznej. Nasz Zespół codziennie pracuje nad tym, by popularyzować wiedzę na temat profilaktyki opartej na naukowych podstawach, czy potwierdzonej skuteczności (science based & evidence based prevention), by upowszechniać programy profilaktyczne z obszaru profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Zależy nam na zachowaniu najwyższych standardów jakości w realizowanych programach/działaniach profilaktycznych. Docelowo oczywiście pragniemy zapewnić odpowiednie warunki pracy realizatorom oraz bezpieczeństwo szczególnie młodym adresatom ich działań.

Czytaj dalej