Statystyki i raporty

Publikujemy w tej części raporty, analizy oraz statystki dotyczące problemów uzależnień w Polsce. Raporty, dane oraz opracowania mogą służyć poszerzeniu wiedzy na temat samego zjawiska uzależnień oraz stanowić źródło informacji do prowadzenia racjonalnej polityki przeciwdziałania uzależnieniom, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym. Mamy też nadzieję, że staną się inspiracją dla badaczy oraz pozwolą im zidentyfikować deficytowe obszary badawcze.

Czytaj dalej