Lista osób uprawnionych do prowadzenia superwizji klinicznej dla celów szkoleniowych, które wyraziły zgodę na publikację danych.

Pliki do pobrania