W poniższej tabeli znajduje się lista placówek, w których możliwe jest realizowanie II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień w ścieżce szkoleń PARPA. Staż może być realizowany w terminie ważnej akredytacji na realizację staży klinicznych. Aby zrealizować ten etap procesu certyfikacji należy skontaktować się z wybraną placówką (najlepiej z kierownikiem stażu) i umówić się na konkretny termin.
Staże kliniczne w ścieżce szkoleń PARPA mogą być realizowane nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.