Projekty

Międzynarodowy projekt pt. Frontline Politeia ma na celu przeniesienie szkoleń z zakresu profilaktyki jako nauki na pierwszą linię frontu działań w obszarze zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych i przestępczości. Projekt finansowany jest ze środków Komisji Europejskiej. Projekt ma na celu również wdrożenie uznanych unijnych i międzynarodowych standardów, interwencji opartych na dowodach naukowych oraz polityk z obszaru zapobiegania używaniu substancji psychoaktywnych. Kluczowym warunkiem stosowania rozwiązań opartych na dowodach naukowych jest posiadanie przeszkolonej do tego celu kadry. Projekt FRONTLINE POLITEIA ma na celu tworzenie i testowanie szkoleń na podstawie Europejskiego Programu Szkoleń Profilaktycznych (EUPC) dla pracowników tzw. pierwszej linii frontu: nauczycieli, funkcjonariuszy policji, pracowników środowiskowych. Niniejszy projekt stanowi kontynuację poprzednich projektów unijnych (EDPQS, UPC-Adapt, ASAP), które były zorientowane na szkolenie specjalistów DOP (decydentów, opiniodawców i twórców polityk). Projekt zawiera wysokospecjalistyczną wiedzę w przekładaniu doniesień naukowych na działania praktyczne poprzez wykorzystanie praktycznych narzędzi oraz udział w hybrydowym modelu szkoleniowym: szkolenie zdalne połączone z działaniami praktycznymi w lokalnym środowisku. W skład zespołu projektowego wchodzi 9 z 15 partnerów z poprzednich projektów (EDPQS, UPC-Adapt, ASAP). Zaangażowane organizacje ze świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego pochodzą z 14 krajów członkowskich ze wszystkich regionów Unii Europejskiej i obejmują 14 języków. Ponadto, do projektu dołączyły kraje zainteresowane Europejskim Programem Szkoleń Profilaktycznych (EUPC) tj. Francja, Szwecja i Finlandia. Cechą wyróżniającą niniejszy projekt jest aktywne i ukierunkowane zaangażowanie pracowników organów ścigania jako ważnych interesariuszy w zintegrowanych i udoskonalonych działaniach profilaktycznych, w tym Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) w roli podmiotu eksperckiego. Projekt koordynowany jest w Polsce przez Dział Badań, Monitorowania oraz Współpracy Międzynarodowej KCPU. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt na emaila: