Raporty z badań

W tej części serwisu znajdą Państwo raporty z badań prowadzonych przez KCPU oraz zlecanych przez KCPU podmiotom zewnętrznym. W części samorząd lokalny znajdują się dane ze sprawozdań KCPU – G1 (dawniej PARPA – G1).

Czytaj dalej

Badania w populacji generalnej

Badania wśród młodzieży

Problemowe używanie narkotyków

Leczenie CINN – leczenie KCPU

Rada do spraw etyki projektów badawczych

Do zadań Rady należy opiniowanie projektów badawczych realizowanych, współrealizowanych lub współfinansowanych  przez KCPU.  Celem jest ocena, czy projekty badawcze oraz projekty profilaktyczne lub terapeutyczne zawierające ewaluację realizowane, współrealizowane lub współfinansowane przez KCPU spełniają standardy etyki w nauce. Z opiniowania wyłączone są projekty zgłoszone przez uczelnie wyższe i instytuty badawcze, które mają odpowiednie komisje ds. etyki w nauce.