Sprawozdanie KCPU G1

Nowy system sprawozdawczy formularzy KCPU G-1

 

Obowiązek złożenia sprawozdania „KCPU G-1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2023 r.” wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453 ze zm.). Z uwagi na problemy z wdrażaniem nowej wersji systemu sprawozdawczego (SSOZ) termin wypełnienia sprawozdania został przedłużony do 15 maja br.

Sprawozdanie KCPU G-1 (wcześniej PARPA G-1) jest elementem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ II) – formularz może być wypełniany wyłącznie w wersji elektronicznej. Od tego roku działa SSOZ w nowej wersji. W celu ułatwienia zbierania danych tutaj można pobrać Sprawozdanie KCPU-G1 w wersji PDF.

Korzystanie z Systemu i wypełnienie formularza jest możliwe dopiero po uprzednim zarejestrowaniu się na stronie internetowej systemu https://ssoz2.ezdrowie.gov.pl/. W celu zalogowania się do SSOZ II należy mieć aktywne konto na Profilu Zaufanym (PZ).

Aby ułatwić pracę i korzystanie z systemu zbierania danych, poniżej zamieszczamy instrukcje rejestracji i wypełniania sprawozdania:

Przypadku pytań o rejestrację lub techniczny aspekt wypełniania sprawozdania pomoc można uzyskać na infolinii Centrum e-Zdrowia dostępnej całodobowo, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku pod numerem telefonu 19 239 lub wysyłając email na adres: .

W przypadku pytań merytorycznych dotyczących wypełnienia sprawozdania KCPU-G1 proszę o kontakt telefoniczny na numer 665 425 405 /607 896 867 lub mailowy na adres .

Podobnie jak w poprzednich latach w KCPU funkcjonuje zespół, który będzie odpowiadał na ewentualne pytania i wątpliwości. Osoby z zespołu są odpowiedzialne za gminy z konkretnych województw. Kierowanie pytań bezpośrednio do nich to najskuteczniejszy sposób uzyskania informacji i wsparcia w procesie wypełniania i ewentualnej korekty sprawozdania:

Zespół województwo adres mailowy nr telefonu
Joanna Szmidt małopolskie (+48) 451 057 303
Robert Frączek warmińsko-mazurskie + zachodniopomorskie + śląskie B-Ko (+48) 453 037 579
Luiza Słodownik-Przybyłek dolnośląskie (+48) 451 057 307
Mart Zin-Sędek wielkopolskie + śląskie R-Ż (+48) 451 057 312
Sylwia Opasińska podkarpackie + opolskie + śląskie Kr-P (+48) 451 057 298
Małgorzata Dalmata pomorskie (+48) 451 057 311
Michał Kidawa łódzkie michał. (+48) 451 057 292
Edyta Rek lubelskie (+48) 451 037 309
Barbara Olszowska mazowieckie A-N (+48) 453 037 580
Renata Pieczko mazowieckie O-Ż (+48) 451 057 291
Agnieszka Wójcik podlaskie + świętokrzyskie (+48) 453 037 594
Roksana Karczewska kujawsko-pomorskie + lubuskie (+48) 451 057 308

 

Pliki do pobrania