Sprawozdanie KCPU G1

Sprawozdania KCPU G-1 (wcześniej PARPA G-1) są elementem elektronicznego Systemu Statystyki w Ochronie Zdrowia – formularz KCPU G-1 może być wypełniany wyłącznie w wersji elektronicznej.

Obowiązek złożenia sprawozdania „KCPU-G1 – Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2022 r.” wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2303 ze zm.). Sprawozdanie PARPA-G1 należy wypełnić najpóźniej do 17 kwietnia br.

 

Podobnie jak w poprzednich latach korzystanie z Systemu i wypełnienie formularza jest możliwe dopiero po uprzednim zalogowaniu się na stronie internetowej systemu. Obowiązują dotychczasowe dane do logowania. Jeżeli zmieniła się osoba wypełniająca sprawozdanie to powinna się ona zarejestrować w systemie i wysłać do KCPU formularz rejestracyjny na adres . Na formularzu lub w treści maila można dopisać prośbę o usunięcie dotychczasowego użytkownika podając jego login lub imię i nazwisko.

Kilka najważniejszych uwag technicznych dotyczących rejestracji:

 • wybierając Typ jednostki wybrać Gminy (nie należy wybierać jednostki samorządu terytorialnego),
 • w miejscu REGON podać REGON urzędu (nie gminy),
 • proszę nie zaznaczać uprawnień do sprawozdań finansowych.

Przy wypełnianiu formularza sprawozdania proszę zwrócić uwagę przy wpisywaniu kwot na oddzielanie złotówek od groszy – ze względów technicznych proszę użyć kropki (nie przecinka). Przed wpisaniem jakichkolwiek wartości liczbowych w poszczególne pola proszę usunąć znajdujące się tam „0”.

W celu ułatwienia zbierania danych tutaj można pobrać Sprawozdanie KCPU-G1 w wersji PDF. Proszę NIE POBIERAĆ formularza ze strony  Systemu – pusty formularz  zawiera pytania bez kafeterii odpowiedzi.

Aby ułatwić pracę i korzystanie z systemu zbierania danych, poniżej zamieszczamy instrukcje rejestracji i wypełniania sprawozdania:

W przypadku pytań dotyczących wypełnienia sprawozdania KCPU-G1 proszę o kontakt telefoniczny dzwoniąc na numer 665 425 405 /607 896 867 lub mailowy na adres lub na adresy zgodnie z poniższym wykazem:

województwa: osoba do kontaktu: adres email:
 • dolnośląskie
Luiza Słodownik-Przybyłek
 • kujawsko-pomorskie; śląskie
Roksana Karczewska
 • lubelskie; opolskie
Sylwia Opasińska
 • lubuskie; małopolskie
Katarzyna Michalska
 • łódzkie
Michał Kidawa
 • mazowieckie
Robert Frączek
 • podkarpackie; zachodniopomorskie
Olga Jędrzejewska
 • podlaskie; pomorskie
Barbara Olszowska
 • świętokrzyskie; warmińsko-mazurskie
Marta Zin-Sędek
 • wielkopolskie
Magdalena Borkowska

 

Pliki do pobrania