Polskie kryteria diagnostyczne FASD

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług diagnostycznych w zakresie FASD oraz ujednolicenia schematu postępowania diagnostycznego w Polsce, interdyscyplinarny zespół polskich ekspertów pod egidą Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opracował i opublikował w 2020r. w wydaniu specjalnym Medycyny Praktycznej zalecenia w zakresie rozpoznawania spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych.

Czytaj dalej