Dla specjalistów

W codziennej pracy masz kontakt z osobami o różnych deficytach rozwojowych – fizycznych, psychicznych i intelektualnych, których podłożem mogą być zaburzenia funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Czytaj dalej

Osoby z FASD potrzebują specjalistycznej diagnozy i adekwatnej, dostosowanej do ich deficytów terapii oraz wsparcia. Wiedza na temat FASD nieustannie się rozwija, bądź na bieżąco w temacie!

Czytaj więcej.