Rada ds. Profilaktyki i Terapii FASD

Rada ds. Profilaktyki i Terapii FASD została powołana przez Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w dniu 2 czerwca 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/2022 .

Czytaj dalej

W skład Rady wchodzi 16 wybitnych specjalistów których wiedza, doświadczenie i autorytet 
w obszarze FASD daje gwarancję prawidłowej realizacji zadań. Kadencja Rady trwa trzy lata. Do zadań Rady jako organu opiniodawczo-doradczego Dyrektora KCPU należy w szczególności:

  1. opracowanie i wdrażanie strategii w zakresie ograniczania szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży,
  2. współpraca w zakresie opracowania, promocji i wdrażania standardów związanych z diagnozą, profilaktyką FASD oraz udzielaniem pomocy dzieciom z FASD i członkom ich rodzin,
  3. inicjowanie, aktualizowanie i wspieranie działań mających na celu wdrażanie systemu pomocy dzieciom z FASD i ich rodzinom,
  4. wyrażanie opinii i inicjowanie zmian w zakresie przepisów prawa dotyczących diagnozy, profilaktyki i terapii dzieci z FASD oraz wsparcia dla członków ich rodzin.