System certyfikowania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dba o podnoszenie kompetencji przedstawicieli i służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej poprzez nadawanie Certyfikatu Specjalisty/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej w tym w szczególności rodzin z problemem uzależnień, w którym zostały zawarte zasady ubiegania się o Certyfikat.