Postrehabilitacja

Postrehabilitacja

Postrehabilitacja to działania kierowane do osób po ukończonym procesie leczenia, a także osób pozostających w trakcie leczenia substytucyjnego. Celem tych działań jest powrót osób uzależnionych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, podjęcie pracy, pełnienie ról społecznych.

Realizowane są głównie poprzez zajęcia zapewniające wsparcie psychologiczne, terapię podtrzymującą (np. w ramach grup zapobiegania nawrotom), naukę usamodzielniania się (nauka umiejętności psychospołecznych, nauka zawodu, uzupełnianie braków w wykształceniu itp.). Działania te realizowane są w hostelach i mieszkaniach readaptacyjnych, a także w placówkach ambulatoryjnych.

Krajowe Centrum dokłada starań aby oferta hosteli i mieszkań readaptacyjnych była jak najbardziej rozbudowana, poprzez finansowanie tego typu działań realizowanych przez organizacje pozarządowe.
Programy postrehabilitacyjne realizowane są ze środków przyznawanych przez Urzędy Gmin, Urzędy Marszałkowskie, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje także możliwość uzyskiwania środków finansowych z Europejskich Funduszy Społecznych (np. Na kursy zawodowe) oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.