Rady / Zespoły

Zespół ds. Opiniowania Projektów Programów Substytucyjnych

Na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii powołał, jako organ konsultacyjno-doradczy, Zespół ds. Opiniowania Projektów Programów Substytucyjnych.

W skład Zespołu wchodzi siedmiu specjalistów, zarówno z kręgów naukowych, jak i praktyków 
w dziedzinie uzależnień:

 1. dr n. med. Bogusława Bukowska – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
 2. dr n. med. Karina Steinbarth-Chmielewska – Instytut Psychiatrii i Neurologii
 3. lek. med. Adam Kulesza – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” w Siedlcach
 4. lek. med. Marek Wójcik – Stowarzyszenie Eleuteria, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia w Warszawie
 5. lek. med. Sławomir Biedrzycki – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
 6. psycholog, spec, psychoterapii uzależnień. Magdalena Nowak-Strelnikov – Instytut Psychiatrii i Neurologii
 7. spec. ds. lecznictwa Grzegorz Tomczyk – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Przewodniczącą Zespołu jest zastępca dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusława Bukowska.


Zgodnie z zarządzeniem 55/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 25 sierpnia 2022 roku do zadań Zespołu ds. Opiniowania Projektów Programów Leczenia Substytucyjnego należy:

 1. Wyrażanie stanowiska w sprawach przekazanych do konsultacji odnoszących się 
do projektów programów leczenia substytucyjnego pod względem spełniania warunków określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego (Dz. U. 2013, poz. 368).
 2. W uzasadnionych przypadkach wizytowanie podmiotu ubiegającego się o zgodę 
na prowadzenie leczenia substytucyjnego.
 3. Wyrażanie stanowiska na temat aktów prawnych dotyczących leczenia substytucyjnego przekazanych do konsultacji do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.
 4. Zgłaszanie postulatów i rekomendacji Dyrektorowi Centrum, mogących przyczynić się do rozwoju leczenia substytucyjnego.