BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROJEKT LUSTRO. Oferta dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

czytaj dalej

Nauczycieli i szkoły ponadpodstawowe zainteresowanych wdrożeniem rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej PROJEKT LUSTRO zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla realizatorów.

Projekt obejmuje szkolenia i wsparcie dla nauczycieli wychowawców klas oraz realizację przez nauczycieli zajęć z uczniami w ramach godzin wychowawczych w szkole. Szkolenie realizatorów realizowane będzie na miejscu w zgłoszonej szkole. Zajęcia programu nauczyciele będą mogli realizować w ramach godzin wychowawczych w swojej szkole. Szkolenia dla nauczycieli rozłożone będą na cały okres realizacji projektu.

Na proces szkoleniowy składają się

– e-learning – stanowiący wprowadzenie w wiedzę o Programie (około 3 godziny dydaktyczne online)

– dwa Treningi Umiejętności (2 x 20 godzin dydaktycznych warsztatów)

– dwa Warsztaty Wspierające (2 x 5 godzin dydaktycznych online z autorem Programu)

Każdy z uczestników, który weźmie udział w całości procesu szkoleniowego otrzyma certyfikat realizatora rekomendowanego programu profilaktyki uniwersalnej Projekt Lustro wydany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Program profilaktyczno rozwojowy pod nazwą Projekt Lustro jest programem rekomendowanym w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

 

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Nauczyciele zgłaszający się do udziału w projekcie indywidualnie (na wolne miejsca w innych placówkach) musza posiadać zgodę Dyrektora oraz stała klasę szkolną, w której będą prowadzić zajęcia.

INFORMATOR I FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY znajdują się na stronie WWW.PROJEKTLUSTRO.PL

Najnowsze aktualności

  1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

  2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

  3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

  4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…