Aktualności: Szkolenia i konferencje

 1. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna, społeczna i prawna”

 2. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 8-9 listopada 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w dniach 9-10 października 2023 r. dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

 4. BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW REKOMENDOWANEGO PROGRAMU PROJEKT LUSTRO. Oferta dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

 5. Szkolenie dla pedagogów psychologów

 6. W dniach 17 – 19.10.2023 r. w Sopocie odbędzie się Konferencja dla pracowników placówek wsparcia dziennego pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

 7. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień i przemocy

 8. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 9. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

 10. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.

 11. Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych” realizowanych przez Uczelnię Jańskiego.

  Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości i rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie samorządów lokalnych.

 12. Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)