Aktualności: Szkolenia i konferencje

 1. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 2. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja XXII

 3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”.

 4. Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych” realizowanych przez Uczelnię Jańskiego.

  Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości i rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie samorządów lokalnych.

 5. Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”. Szkolenie odbędzie się w dniach 28 – 30 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

 6. Rekrutacja na szkolenie dla nowych realizatorów programu FreD goes net

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net.

 7. Ogłoszenie o szkoleniu z Dialogu Motywującego dla przyszłych realizatorów programu Candis

  Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie z podstaw Dialogu Motywującego dla nowych realizatorów programu CANDIS w dniach 26 – 27 października 2022 roku w Warszawie (ośrodek zostanie wskazany w późniejszym terminie) (więcej informacji o programie Candis: www.candisprogram.pl)

 8. KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy

  W dniach 27-28 września 2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym i przemocą.

 9. Harmonogram części ustnej egzaminu końcowego w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień w sesji wiosna 2022

  KOMISJA 1Iwona Niewiadomska – przedstawicielka Krajowego Centrum, przewodnicząca Komisji,Krzysztof Czekaj – przedstawiciel Krajowego Centrum,Piotr Adamiak – przedstawiciel podmiotu szkolącego,Kazimierz Jarzębski – przedstawiciel podmiotu szkolącego. KOMISJA 2Czesław Czabała – przedstawiciel Krajowego Centrum, przewodniczący Komisji,Bogusława Bukowska – przedstawiciel Krajowego Centrum,Elżbieta Rachowska – przedstawicielka podmiotu szkolącego,Magdalena Kotyza – przedstawicielka podmiotu szkolącego; Harmonogramy dostępne są do pobrania.

 10. Fundacja Instytut Nowej Kultury zaprasza na bezpłatną konferencję

  „Profilaktyka zachowań problemowych dzieci i młodzieży w sporcie – rekomendacje dla klubów sportowych”, która odbędzie się w 9 czerwca 2022r. na Stadionie Narodowym w Warszawie.

 11. Fundacja Praesterno zaprasza do udziału w bezpłatnym programie szkoleniowym pod nazwą Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych (SPPC). Edycja IV.

  Celem programu jest podniesienie kompetencji zawodowych osób działających w obszarze profilaktyki uzależnień chemicznych i/lub behawioralnych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze profilaktyki uzależnień behawioralnych. Program obejmuje 24 godziny zajęć wykładowych i warsztatowych i będzie realizowany zdalnie (on-line). Szkolenie będzie prowadzone w dwóch 18-osobowych grupach w pięciu 4-godzinnych sesjach on-line odbywających się raz w […]

 12. Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodziców i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem

  Podstawowy cel szkolenia to zwiększenie wiedzy rodziców oraz opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii oraz strategii postępowania oraz wsparcie rodziny w procesie wychowywania dziecka z FASD.