Aktualności: Oferty pracy

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko:Specjalista ds. kadr i płac w dziale finansowo księgowym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom(zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ws. unieważnienia otwartego konkursu na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom

 3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2 lutego 2024 r. o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 5. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Młodszy Specjalista/Specjalista w Dziale Prawnym w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (zatrudnienie w wymiarze 1 całego etatu).

 6. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 29 grudnia 2023 r. o naborze na stanowisko Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 7. Informacja o wyniku konkursu na pracownika na stanowisko: Inspektor w DNZZ.

 8. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze Inspektora w Dziale Nadzoru Zadań Zleconych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

 9. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko pracownika sekretariatu w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom:

 10. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: Specjalista / Młodszy Specjalista w Dziale Lecznictwa i Certyfikacji

 11. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: dwóch pracowników sekretariatu (pełny etat)

 12. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty Działu Prawnego Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.