Aktualności: Komunikaty

 1. KOMUNIKAT Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 27.09.2022 r. w sprawie trybu prowadzenia superwizji klinicznych

  Przypominamy, że superwizje kliniczne realizowane w ramach systemu szkoleń akredytowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii powinny odbywać się w trybie stacjonarnym. Tryb online superwizji klinicznych dopuszczalny był w okresie obowiązywania stanu epidemii na obszarze RP w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stan epidemii został odwołany Rozporządzeniem Ministra […]

 2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom podjęło decyzję o zakończeniu działalności Telefonu Zaufania dla Osób z Ukrainy z dniem 30 września 2022 r.

  Powodem tej decyzji jest coraz mniejsze zainteresowanie infolinią. Jednocześnie informujemy, że dostępny jest Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990, czynny codziennie w godz. 16.00 – 21.00, gdzie specjaliści służą pomocą w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych.

 3. Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania opieki dla uchodźców z Ukrainy

  Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych uchodźcom z Ukrainy.

 4. Komunikat o powołaniu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają przekształcone w Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.