Bezpłatne szkolenie stacjonarne pn. Praktyczne aspekty terapii par i rodzin z problemami uzależnień.

czytaj dalej

Fundacja ETOH i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu doskonalącym umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemami uzależnień.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności terapeutów uzależnień i innych profesjonalistów pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w placówkach leczenia uzależnień lub innych instytucjach świadczących usługi dla ww. grupy pacjentów w zakresie stosowania poradnictwa psychologicznego dla par i rodzin oraz w obszarze prowadzenia terapii krótkoterminowej dla par w leczeniu uzależnień.

Szkolenie składa się z 39 godzin dydaktycznych zajęć, w tym 14 godzin wykładów i 25 godzin warsztatów.

Udział w szkoleniu pozwoli na zwiększenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w pracy z parą w relacji z rozpoznaniem uzależnienia oraz rodziną z problemem uzależnienia.

Zajęcia będą realizowane w formie dwóch dwudniowych sesji:

II Edycja:

1 sesja: 9-10.09.2023 r.
2 sesja: 7-8.10.2023 r.

III Edycja:

1 sesja: 4-5.11.2023 r.
2 sesja: 9-10.12.2023 r.

Wykładowcy:

· Ewa Miturska – autorka/ koordynatorka merytoryczna szkolenia

· Monika Dziadosz

· Katarzyna Kawka

· Beata Pilewska-Zając

· Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Zakres tematyczny poruszany w ramach wykładów i warsztatów w pracy z parą i rodziną dotyczył będzie m.in.:

· Wzmacniania relacji w diadzie partnerskiej;

· Poprawy komunikacji w parze oraz całym systemie rodzinnym;

· Nauki wyrażania emocji i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami;

· Wzmacniania bezpiecznych więzi, otwartości emocjonalnej, intymności i bliskości;

· Zmiany dysfunkcyjnych schematów funkcjonowania w obrębie pary i rodziny;

· Pomocy w podjęciu ról partnerskich/małżeńskich i rodzicielskich;

· Uświadomienie niektórych niekorzystnych wzorców rodzinnych wyniesionych z rodziny pochodzenia i podjęcie próby zmiany wybranych przekazów transgeneracyjnych;

· Odciążenie z pełnienia dysfunkcyjnych ról przez dzieci (zapobieganie parentyfikacji i triangulacji);

· Wzmocnienia lub uelastycznienia granic zewnętrznych i wewnątrzsystemowych;

· Pomocy w kształtowaniu współpracy, współdziałania;

· Uruchamiania zasobów pary/rodziny w ramach wsparcia wewnątrzsystemowego;

Zajęcia warsztatowe prowadzone będą przy zastosowaniu interaktywnych metod dydaktycznych. W ramach zajęć możliwa będzie wymiana doświadczeń zawodowych i elementy superwizji w tym obszarze.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy: specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, osoby w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psychologów; osoby pracujące lub planujące rozpocząć pracę z osobami uzależnionymi i ich bliskimi, w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnień.

W ramach szkolenia zapewniamy Państwu: zajęcia dydaktyczne, materiały szkoleniowe, nocleg oraz pełne wyżywienie w 3*** Hotelu IBIS Warszawa Reduta.

ZGŁOSZENIA POD LINKIEM https://forms.gle/JkqcR5jFABoP54Jh7

Zgłoszenie się do udziału w szkoleniu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na nie. Osoby zakwalifikowane otrzymają e-maila, informującego o kwalifikacji i szczegółach zajęć.

Osoby niezakwalifikowane ze względu na niespełnienie warunków rekrutacji lub brak miejsc również otrzymają stosowną informację. Liczba miejsca na szkoleniu jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH: Barbara Moczulska tel. 22/836 80 89/ 604-616-122, Luiza Jaroszewska tel. 22/439 03 11, e-mail:

Więcej informacji: https://etoh.edu.pl/praktyczne-aspekty-terapii-par-i-rodzin-z-problemami-uzaleznien-.html

„Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”.

Rejestracja na szkolenie – https://forms.gle/JkqcR5jFABoP54Jh7

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…