Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie zaprasza na szkolenie dedykowane rodziców i opiekunom dzieci z postawioną diagnozą FASD. Będzie ono poświęcone szerokiej problematyce opieki, wychowywania i wspierania rozwoju dzieci z tym problemem

Podstawowy cel szkolenia to zwiększenie wiedzy rodziców oraz opiekunów dzieci z rozpoznanym zaburzeniem z kręgu FASD w zakresie natury choroby, jej symptomatologii oraz strategii postępowania oraz wsparcie rodziny w procesie wychowywania dziecka z FASD.

czytaj dalej

Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez psychoedukację czyli wykłady w formie online, konsultacje indywidualne w formie teleporad udzielanych przez specjalistów z różnych dziedzin oraz spotkania online grupy wsparcia.

Szkolenie przewidziane jest zarówno dla rodziców adopcyjnych, jak i opiekunów zastępczych dzieci z FASD, a udział w szkoleniu jest bezpłatny. O kwalifikacji decydują kolejność zgłoszeń (wypełnienie i odesłanie formularza zgłoszeniowego). Zakwalifikowane osoby dostaną potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Formy prowadzenia zajęć

Psychoedukacja

Psychoedukacja prowadzona będzie w formie wykładowej/warsztatowej. Wykładowcami będą specjaliści z Centrum Kompleksowej Diagnostyki i Terapii FASD przy Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie, Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz specjaliści różnych krakowskich i małopolskich ośrodków od wielu lat zajmujący się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami w rozwoju, publikujący podręczniki dla terapeutów i opiekunów, dotyczące tej problematyki.

Treści przekazywane w wykładach oparte będą na doświadczeniu własnym prowadzących oraz dostępnej literaturze zagranicznej (ze względu na brak merytorycznej literatury w języku polskim) (publikacje w bazie Pubmed, publikacje wydawane przez NoFASD Australia, NoFASD UK, CFCA Australia itp.). Doświadczenie specjalistów prowadzących część psychoedukacyjną gwarantuje wysoki poziom zarówno pod względem merytorycznym jak i dostosowania przekazu do potrzeb opiekunów.

Planowane jest przeprowadzenie 40 godzin wykładów w formie online “na żywo” poprzez platformę Zoom.

Konsultacje indywidualne

Konsultacje w formie teleporad udzielane będą przez specjalistów z różnych dziedzin (np. psychiatra, psycholog, prawnik, pediatra, neurologopeda) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia. Podczas pierwszego zjazdu opiekunowie otrzymają listę specjalistów wraz z opisem ich specjalności i zostaną poproszeni o wybór osoby, z którą będą chcieli odbyć rozmowę indywidualnie. Podczas konsultacji opiekunowie będą mieli możliwość omówienia trudności, z którymi borykają się jako opiekunowie i uzyskania zwrotnej informacji na temat sposobów radzenia sobie ze zgłaszanymi trudnościami. Konkretne zagadnienia wynikać będą z problemów zgłaszanych przez opiekunów.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma jedną godzinę konsultacji przy założeniu, że pary będą uczestniczyć w konsultacjach razem. Konsultacje będą udzielane wg uzgodnionego z uczestnikami szkolenia harmonogramu.

Grupa wsparcia

Zajęcia w formie grupy wsparcia prowadzone będą przez terapeutów mających wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami w kontekście dziecka z trudnościami emocjonalnymi, rozwojowymi, więzi. Zajęcia będą mieć formę moderowanej grupy wsparcia (zajęcia online na patformie Zoom). Tematyka rozmów wynikać będzie bezpośrednio z trudności zgłaszanych przez opiekunów, ale zagadnienia oscylować będą wokół adopcji, przysposobienia, zaburzeń więzi i relacji pomiędzy członkami rodziny.

Ramowy plan zjazdów

Sobota:

 • 9.00 – 14.00 psychoedukacja w formie wykładów/warsztatów (w tym 2x 15 min przerwy kawowe)
 • 14.00 – 15.00 przerwa obiadowa
 • 16.00 – 18.30 grupa wsparcia

Niedziela:

 • psychoedukacja w formie wykładów on – line

Program wykładów

SOBOTA 7 MAJA

 • Problemy pediatryczne u pacjentów z FASD
 • Problemy psychiatryczne u dzieci z FASD – dlaczego dzieci z trudnościami rozwojowymi częściej potrzebują psychiatry
 • Dlaczego praca z rodziną jest bezcenna? Czy terapia rodzinna oznacza „winę” rodziców?

NIEDZIELA 8 MAJA

 • Zaburzenia neuropsychologiczne charakterystyczne dla FASD
 • „Ukryta moc dotyku” – jak wspierać na terenie domu dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Blisko i daleko. Zaburzenia więzi u dziecka z FASD

SOBOTA 4 CZERWCA

 • Wokół trudnych emocji, „niegrzeczne” dziecko
 • Komunikacja z dzieckiem
 • Moje JA w relacji z dzieckiem

NIEDZIELA 5 CZERWCA

 • W co się bawić, w co się bawić? Rozwój dziecka poprzez zabawę
 • Wspieranie dziecka w obszarze zaburzeń neuropsychologicznych

SOBOTA 24 WRZEŚNIA

 • Jak zadbać o siebie w kontekście opieki nad pacjentem z FASD
 • Język, mowa i komunikacja. Problemy językowe u osób z FASD i sposoby wsparcia
 • Nastolatek z FASD, czy młodzież z trudnościami rozwojowymi jest szczególnie narażona na kryzys adolescencyjny ?

NIEDZIELA 25 WRZEŚNIA

 • Możliwości wparcia w edukacji dziecka z FASD
 • „Tożsamość dziecka adoptowanego oraz rozmowy o rodzinie biologicznej w kontekście FASD”
 • „Zależność pomiędzy diagnozą dziecka z FASD a rozumieniem występujących trudności – proces żałoby własnych oczekiwań w odniesieniu do rzeczywistości”
 • „Znaczenie konsekwencji oraz rutyny w kontekście nabywania umiejętności społecznych dziecka z FASD”

SOBOTA 15 PAŹDZIERNIKA

 • Zagadnienia prawne w kontekście dziecka z FASD
 • Możliwości terapii dziecka po traumie
 • Świadomość własnych emocji i ich rola w rodzicielstwie

NIEDZIELA 16 PAŹDZIERNIKA

 • Doradztwo zawodowe w kontekście uczniów z FASD
 • „Spotkanie z mamą adopcyjną oraz dorosłym dzieckiem z FASD”

W celu zgłoszenia swojego udziału w szkoleniu, prosimy o uzupełnienie formularza zgłoszeniowego do 01.05.2022 r.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez formularz.

Więcej informacji można uzyskać pisząc na mail:

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Najnowsze aktualności

 1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

 2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

 3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

 4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…