Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54, Warszawa 02-776, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko: dwóch pracowników sekretariatu (pełny etat)

czytaj dalej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Administracji, które obejmują:

 • prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji;
 • obsługa wirtualnej centrali telefonicznej;
 • wewnętrzna dystrybucja korespondencji tradycyjnej i elektronicznej;
 • przygotowywanie podróży służbowych dyrekcji;
 • sporządzanie i prowadzenie listy obecności  pracowników;
 • obsługa organizacyjna spotkań w siedzibie firmy;
 • Archiwizacja dokumentacji dyrekcji.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. średnie;
 • znajomość programów Microsoft Word i Excel;
 • umiejętność prowadzenia korespondencji urzędowej;
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność organizacji pracy;
 • znajomość języka angielskiego  i prawo jazdy kat. B mile widziane

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Oferujemy:

 • ciekawą i różnorodną pracę pozwalającą na zdobycie doświadczenia zawodowego, w tym także osobom rozpoczynającym pracę zawodową;
 • wynagrodzenie brutto minimum 4.460 zł;
 • możliwość rozwoju zawodowego (możliwość uczestnictwa w szkoleniach, konferencjach, w tym międzynarodowych);
 • dopłaty do wypoczynku, tzw. wczasów pod gruszą;
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego;
 • pracę w przyjaznym zespole;
 • wsparcie doświadczonych pracowników.

Termin składania ofert upływa dnia  02 stycznia 2024 roku.

Dokumenty można złożyć:

– bezpośrednio w siedzibie KCPU

– za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs DA”

–  mailowo na adres:

 Inne informacje:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu, zostanie umieszczona niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, na tablicy ogłoszeń w siedzibie KCPU, a także opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym na stronie internetowej www.bipkcpu.gov.pl

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w KCPU, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981), nie wynosił 6%.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

 2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…