Fundacja Rodzina od A do Z organizuje bezpłatne Szkolenie dla rodziców adopcyjnych i rodziców zastępczych na temat pracy z dziećmi z FASD. Projekt edukacyjny realizowany jest na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych

Celem planowanych spotkań z rodzicami adopcyjnymi i zastępczymi jest zwiększenie ich wiedzy na temat FASD, rozumienia specyfiki funkcjonowania dzieci z tym zaburzeniem, a także udzielenie zarówno grupowej pomocy w wychowaniu i opiece nad dzieckiem z FASD w środowisku domowym oraz szkolnym, jak i indywidualnego wsparcia w wychowaniu dzieci.

czytaj dalej

Program szkolenia obejmuje trzy sesje. Każdy zjazd został podzielony odpowiednio dla tematu w sposób zapewniający wiedzę i edukację, ćwiczenie umiejętności praktycznych dotyczących wspierani dziecka z FASD oraz pomoc psychologiczną.

Aktualnie nabór jest prowadzony na 3 grupy szkoleniowe.

Terminy zjazdów I i II dostępne są do pobrania.

III zjazd

24-25 wrzesień lub 15-16 październik

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu zakłada 100% obecność na zajęciach.

Za program merytoryczna odpowiada dr Teresa Jadczak-Szumiło,

Warunki udziału: Warunkiem udziału w szkoleniu jest wychowywanie dziecka z FASD. Uczestnik szkolenia nie może równocześnie brać udziału w innym szkoleniu na podobny temat organizowanym w ramach konkursu NPZ. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Obowiązuje obecność na wszystkich zajęciach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się na adres mailowy .

Z poważaniem

dr Teresa Jadczak-Szumiło

Prezes Fundacji


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Bezpłatne szkolenie dla kandydatów i członków gminnych komisji…

  2. KCPU zaprasza na konferencję „Przemoc domowa – perspektywa psychologiczna,…

  3. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…

  4. Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line, które odbędzie się w…