Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

czytaj dalej

Działając na podstawie art. 8f ust. 9 w zw. z ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1956, z późn. zm.)Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko pracownika sekretariatu Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudniona została pani Monika Skalska.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

  2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

  4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…