Informacje o wyniku naboru na stanowisko specjalisty i młodszego specjalisty w dziale prawnym krajowego centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

czytaj dalej

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

 Młodszego Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

    Działając na podstawie art. 8f ust. 9 w zw. z ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, t.j.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Młodszego Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom doszło do zatrudnienia dwóch kandydatek:

  1. Dominika Gołaska, Warszawa oraz
  2. Gabriela Waldon-Kostecka, Warszawa

których predyspozycje zawodowo–personalne, jak i oczekiwania finansowe (po negocjacjach) odpowiadają profilowi stanowiska.

————————————————————————————————————————

Informacja o wyniku naboru na stanowisko

 specjalisty w dziale prawnym krajowego centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

    Działając na podstawie art. 8f ust. 9 w zw. z ust. 7 i ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, t.j.) Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Prawnym Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Osoby rekomendowane nie wyraziły zgody na zaproponowane warunki.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Informacja o wyniku naboru na stanowisko
    Młodszego Specjalisty ds.…

  2. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

  3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w związku z ogłoszeniem o…

  4. Informacja o wyniku naboru na stanowisko
    Specjalisty ds. szkoleń w…