Informujemy o rozpoczęciu naboru na III edycję studiów podyplomowych „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych” realizowanych przez Uczelnię Jańskiego.

Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości i rozwiązywania problemów uzależnień na poziomie samorządów lokalnych.

czytaj dalej


Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień w społecznościach lokalnych na Uczelni Jańskiego to 2-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zaangażowanych w sprawy profilaktyki alkoholowej, przeciwdziałania narkomanii i uzależnień behawioralnych, mających na co dzień do czynienia z lokalnymi działaniami.


Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi:


• modele rozwiązywania problemów uzależnień
• specyfikę uzależnień behawioralnych
• profilaktykę zaadresowaną do rodziny, dzieci, młodzieży oraz do osób dorosłych
• metodykę pracy z dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym oraz z dzieckiem z FASD
• skuteczne techniki tworzenia i realizacji gminnych programów
• metody zarządzania i promocji działań w społecznościach lokalnychWięcej informacji pod linkiem: https://janski.edu.pl/profilaktyka/

Najnowsze aktualności

  1. Szkolenie w dniach 15-16 maja 2023 r. on-line dla Członków Zespołów…

  2. Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych” – edycja…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie…

  4. Ogłoszenie o szkoleniu na realizatorów programu Candis

    Krajowe Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom ogłasza nabór na szkolenie realizatorów ambulatoryjnego programu terapii dla problemowych użytkowników…