KCPU zaprasza na szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem przemocy

W dniach 28-29 listopada 2022r. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom organizuje szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem przemocy. Szkolenie adresowane jest do osób bezpośrednio pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach i innych placówkach oferujących pomoc dzieciom. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. specyfiki funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym i przemocy, portretu dziecka krzywdzonego, konsekwencji doznawania przemocy, zasad interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka, w tym realizacji procedury "Niebieskie Karty". Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

czytaj dalej

Warunkiem zakwalifikowania jest przesłanie do 10 listopada br. do godz. 15.00 na adres: wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Z jednej placówki – w pierwszej kolejności – będą przyjęte max. dwie osoby (pozostałe osoby będą kwalifikowane w miarę wolnych miejsc). Osoby zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z linkiem do szkolenia. Szkolenie odbywać się będzie w formule online (zoom) i jest w pełni finansowane przez KCPU.

UWAGA! Szkolenie jest powtórzeniem przedsięwzięcia, które odbyło się we wrześniu br. i do którego – z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – nie wszyscy zainteresowani mogli zostać przyjęci.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Katarzyną Michalską tel. 22/2506357, mail:


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…

  4. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…