Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 22 stycznia 2024 r. o zmianie treści wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…

  2. Zapytanie ofertowe na: Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym…

  3. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję „Leczenie…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…