Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)

czytaj dalej

W nawiązaniu do Ogłoszenia z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 (N), Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że z uwagi na dużą liczbę otrzymanych wniosków oraz liczne braki w nadsyłanej dokumentacji, Krajowe Centrum opublikuje listę osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej do dnia 5 kwietnia b.r.
Kody identyfikacyjne dla uczestników egzaminu przyznane na potrzeby tej sesji egzaminacyjnej zostaną rozesłane drogą e-mail przed publikacją ogłoszenia.

Dyrektor Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…

  2. Zapytanie ofertowe na: Udzielanie konsultacji osobom niesłyszącym pijącym…

  3. Zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na konferencję „Leczenie…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNYCH PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…