Komunikat Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie listy osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej w ramach programu szkolenia w dziedzinie uzależnień w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji WIOSNA 2024 N (dla szkoleń rozpoczętych od 2020 r.)

czytaj dalej

W nawiązaniu do Ogłoszenia z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień – sesja WIOSNA 2024 (N), Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że z uwagi na dużą liczbę otrzymanych wniosków oraz liczne braki w nadsyłanej dokumentacji, Krajowe Centrum opublikuje listę osób zakwalifikowanych do egzaminu końcowego w części pisemnej do dnia 5 kwietnia b.r.
Kody identyfikacyjne dla uczestników egzaminu przyznane na potrzeby tej sesji egzaminacyjnej zostaną rozesłane drogą e-mail przed publikacją ogłoszenia.

Dyrektor Krajowego Centrum

Przeciwdziałania Uzależnieniom


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…