Komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w sprawie wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia w dziedzinie uzależnień.

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że osoby które ukończyły szkolenie w dziedzinie uzależnień w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień, ale nie uzyskały certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień, planujące przystąpić do egzaminu w zakresie specjalisty w dziedzinie psychoterapii uzależnień na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym i niektórych innych ustaw (poz. 2469) mogą wystąpić do Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w dziedzinie uzależnień.Warunkiem wydania zaświadczenia przez KCPU jest poprawnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami przesłany za pośrednictwem poczty polskiej do siedziby Centrum lub złożony osobiście w sekretariacie Centrum.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 września 2023 r. ws. listy osób…

  3. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator…

  4. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…