Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 998) 

czytaj dalej

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje, że posiada zbędny pojazd który może być przedmiotem

– nieodpłatnego przekazania lub darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych

– darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655), niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, oraz fundacji lub organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych

Dane pojazdu:

 • marka: Renault Thalia
 • nr inwentarzowy: 0062/ST
 • nr rejestracyjny: WN 2709R
 • rok produkcji: 2002
 • przebieg: 104 127 km
 • Ilość sztuk: 1
 • wartość początkowa: 34 800,00 zł
 • stawka amortyzacyjna: 20 %
 • wartość umorzenia 100%: 34 800,00 zł
 • dopuszczalna ilość osób w pojeździe: 5
 • skrzynia biegów: manualna.
 • ważność badań technicznych do: 21.03.2024

Dodatkowa informacja: uszkodzona chłodnica

Zainteresowane jednostki proszone są o przesłanie wniosków zgodnie z wymaganiami § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia w terminie do dnia 31 maja 2023r. na adres:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dział Administracji

Al. Jerozolimskie 155,  02-326 Warszawa.

Pod nr tel. 22/250 63 01 można uzyskać dodatkowe informacje oraz uzgodnić termin obejrzenia pojazdu.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

 2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

 3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

 4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…