Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza nabór na bezpłatne Szkolenie dla terapeutów uzależnień w zakresie profilaktyki FASD

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz wzrost kompetencji pracowników placówek leczenia uzależnień, w zakresie podejmowania w procesie terapii zagadnień związanych z konsekwencjami spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, w tym profilaktyki FASD, zwiększenie ich umiejętności prowadzenia rozmów z kobietami na temat płodności w kontekście używania alkoholu i innych substancji. Szkolenie będzie prowadzone z wykorzystaniem ducha i technik dialogu motywującego. Terapeuci będą uczeni edukowania i poradnictwa w obszarze FASD oraz prowadzenia trudnych rozmów motywujących do zmiany zachowań.

czytaj dalej

Adresaci szkolenia: specjaliści psychoterapii uzależnień i psychoterapeuci, osoby będące w trakcie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień i psychoterapii, psycholodzy- udzielający świadczeń zdrowotnych w placówkach leczenia uzależnień, instruktorzy terapii uzależnień.

Szkolenie obejmuje 27 godz. zajęć dydaktycznych i odbywa się w czasie 3 dni szkoleniowych (2 noclegi). Uczestnicy mają zagwarantowany pobyt wraz z wyżywieniem w czasie trwającego szkolenia.

Miejsce szkolenia: Hotel Focus w Łodzi

Terminy szkolenia: Aktualnie nabór jest prowadzony na 2 edycje szkoleniowe.

I Edycja: 16 – 18 listopada 2022r.

II Edycja: 7 – 9 grudnia 2022r.

Prowadzący szkolenie: dr Teresa Jadczak-Szumiło oraz Jadwiga Fudała.

Planowana liczba uczestników: 20 osób w każdej edycji

Wymagania dotyczące zgłoszeń:

 • termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7.11.2022 r.,
 • w celu zgłoszenia udziału w szkoleniu należy wypełnić i przesłać załączony formularz szkoleniowy
 • zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

Przyjęcie na szkolenie:

 • zakwalifikowaniu kandydatów na szkolenie decyduje stopień spełnienia wymagań w zakresie grupy adresatów szkolenia,
 • decyduje kolejność zgłoszeń,
 • wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie do dnia 9.11.2022r.
 • w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu osoba zakwalifikowania zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie 11.11.2022 r.

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:

Jolanta Terlikowska, Samodzielne stanowisko ds. FASD;

mail:

tel. 22 2506356.

Dane kontaktowe:

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel.: (22) 641 15 01 Fax. (22) 641 15 65


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

 2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

 3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

 4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…