Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom poszukuje osoby do pracy w Dziale Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym na stanowisku: Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

czytaj dalej

Zakres obowiązków m.in.

 • realizacja działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym w ramach zadań Działu
 • udział w komisjach konkursowych dokonujących wyboru wniosków w ramach przeprowadzanych przez Krajowe Centrum konkursów
 • nadzór merytoryczny nad wykonywaniem zadań zleconych do realizacji w ramach zawartych umów, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów z działalności Działu
 • udzielanie wsparcia merytorycznego podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym
 • prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych

Wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane: psychologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne mające zastosowanie w ochronie zdrowia,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • dobra znajomość aplikacji pakietu Microsoft Office,
 • inicjatywa, samodzielność, komunikatywność, pomysłowość,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację,
 • znajomość zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Oferujemy

 • pracę w instytucji centralnej,
 • pracę w dynamicznym zespole,
 • udział w szkoleniach i konferencjach krajowych oraz zagranicznych,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys i list motywacyjny,
 • formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2022 r.

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres wpisując w tytule „Młodszy specjalista ds. przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym”.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…

 2. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 3. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 4. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…