Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zaprasza na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dn. 6-8 grudnia 2022r.

czytaj dalej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rekrutacja na Konferencję przeciw przemocy w rodzinie adresowaną do osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, która odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2022 r.,  została zakończona.

Wszystkie miejsca zostały rozdysponowane.
Podczas konferencji będziemy m.in. koncentrować się na zagadnieniach dotyczących terapii osób, które doznały traumy związanej z przemocą w dzieciństwie, psychoterapii osób stosujących przemoc w rodzinie oraz prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Będziemy także omawiali jak przebiega praca interdyscyplinarna na rzecz ochrony rodzin przed przemocą i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak działać, aby praca w tym obszarze była bardziej efektywna.

Konferencja rozpocznie się w dn. 6 grudnia  br. o godz. 14.00, a zakończy w dn. 8 grudnia br. ok. godz. 13.00.

Konferencja jest bezpłatna dla uczestników – koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem uczestników i dydaktyką pokrywa KCPU.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie do 22 listopada br. ankiety zgłoszeniowej na adres e-mail: 

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem konferencji i informacją o miejscu konferencji.

Ewentualne pytania prosimy kierować do działu przeciwdziałania przemocy domowej, tel. 22/2506357, 22/2506349.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…