Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom zatrudni kierowcę samochodu osobowego (zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu)

czytaj dalej

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zaangażowana w realizację zadań Działu Administracji,

które obejmują:

 • Kierowanie samochodem osobowym i przewożenie nim osób zgodnie z dyspozycją
 • Realizacja zakupu towarów zleconych przez Zleceniodawcę wraz z ich dostarczeniem do KCPU.
 • Transport materiałów w ramach współpracy KCPU z innymi podmiotami oraz pomiędzy siedzibami KCPU
 • Transport korespondencji (listy i paczki) do placówek Poczty Polskiej
 • Dbałość o utrzymanie środków transportu KCPU w sprawnym stanie technicznym, zgłaszanie awarii i usterek, dostarczanie samochodów na przeglądy okresowe oraz do warsztatów naprawczych w razie konieczności
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie minimum średnie
 • Aktualne badania psychotechniczne
 • Prawo jazdy kat. B minimum 3 lata
 • Znajomość przepisów ruchu drogowego
 • Znajomość języka angielskiego
 • Wysoka kultura osobista
 • Dyspozycyjność

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferujemy:

 • Pracę w miłym zespole
 • Możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego
 • Dopłaty do wypoczynku tzw. wczasów pod gruszą

Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2023 r. do godz: 14:00

CV wraz z dokumentami wymaganymi należy składać drogą poczty elektronicznej na adres mailowy lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Zarządzenie nr 17/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

 2. Lista osób spełniających wymogi formalne w związku z ogłoszeniem z dnia 2…

 3. Informacja o wyniku naboru na pracownika sekretariatu Krajowego Centrum…

 4. Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w…