Lista ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 w ramach celu operacyjnego nr 2, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu, z terminem składania ofert do dnia 29 września 2023 roku.

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza wyniki konkursu ofert głoszonego dnia 01.09.2023 r. z terminem naboru do dnia 29.09.2023 r., na realizację w 2024 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 – 2025 w ramach celu operacyjnego nr 2. 

Każdy z Oferentów zostanie zawiadomiony o wyniku przeprowadzonego naboru w formie elektronicznej. Informacja o wyniku naboru zawierać będzie określenie przyjętego do realizacji zakresu merytorycznego i finansowego lub uzasadnienie nieprzyjęcia oferty do realizacji. 

Wyłonieni Oferenci zobowiązani są do złożenia preliminarza realizacji zadania poprzez system elektroniczny https://app.kcpu.gov.pl/kbpn 

Uwaga: Dostęp do serwisu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu się. Oferentów, którzy uzyskali dostęp do serwisu we wcześniejszym okresie obowiązują posiadane loginy i hasła. Organizacje, które wcześniej nie posiadały dostępu do serwisu, otrzymają za pośrednictwem poczty elektronicznej dane niezbędne do zalogowania. 

Uprzejmie prosimy o przygotowanie i wprowadzenie do systemu preliminarzy w trybie pilnym, najpóźniej do dnia 7 listopada 2023 r. 

W razie pytań/problemów technicznych związanych z systemem Trimtab prosimy o kontakt z p. Pawłem Łupiną


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 czerwca 2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  2. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przypomina o obowiązku…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 20.06.2024 r. ws. Egzaminu Końcowego w…

  4. Zachęcamy do uczestnictwa w XIX Konferencja Europejskiej Federacji…