Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 24 stycznia 2022 r. na uzyskanie dofinansowania na superwizje kliniczną

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Lista dodatkowo zaakceptowanych wniosków na realizację w latach 2023-2025…

  2. ZARZĄDZENIE NR 31/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE NR 30/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Lista wniosków na realizację w latach 2023-2024 zadań, dofinansowanych ze…