Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 24 stycznia 2022 r. na uzyskanie dofinansowania na superwizje kliniczną

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA…

    Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum…

  3. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA…

    Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów…

  4. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

    w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację…