Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 23 maja 2022 roku

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację zadania 2.1.7/1 Wspieranie samopomocowych ruchów abstynenckich

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadania 2.1.7/1 Wspieranie samopomocowych ruchów abstynenckich

Decyzją Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowanie na kwotę 95.000 zł zostało przyznane Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. ZARZĄDZENIE NR 63/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 60/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…