Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 10 stycznia 2023 r. na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024 roku.

czytaj dalej

Na podstawie:

– art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2005 r. o zdrowiu publicznym t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)

oraz

– Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 2/2022 Dyrektora Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie procedur i zasad finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dofinansowania szkolenia w dziedzinie uzależnień w części superwizje kliniczne rozpoczęte w 2023 r. i kontynuowane w 2024 roku.

Decyzją Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyznane zostaje dofinansowanie uczestnikom szkoleń w dziedzinie uzależnień, realizowanych przez następujące podmioty:

 • Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień, ul. Wielicka 73, 30-552 Kraków – 8 uczestników szkolenia
 • Stowarzyszenie NATANAELUM, Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii, Al. Gen. Wł. Sikorskiego 1/101 20-814 Lublin – 16 uczestników szkolenia
 • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Warszawska 19, 40-000 Katowice – 13 uczestników szkolenia
 • Stowarzyszenie Polska Federacja Społeczności Terapeutycznych, ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk – 18 uczestników szkolenia
 • CARE – BROK  Spółka z o. o, ul. Modrzewiowa 9, 07-306 Brok – 13 uczestników szkolenia
 • Instytut Edukacji i Terapii s.c., ul. Michała Sobeskiego 2, 60-579 Poznań –  17 uczestników szkolenia
 • Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis, ul. Gdańska 90 lok. 1-3, 90-508 Łódź – 12 uczestników szkolenia
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Techników 9, 40-326 Katowice – 16 uczestników szkolenia
 • „Błękitny Krzyż w Polsce” Sp. z o.o., ul. Dzwonkowa 138,43-384 Jaworze – 14 uczestników szkolenia
 • Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,  ul. Gęślarska 3, 02-412 Warszawa – 27 uczestników szkolenia
 • CEDR Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o.o., ul.58-379 Czarny Bór, Borówno 78 – 2 uczestników szkolenia.

Lista z nazwiskami osób, które uzyskały dofinansowanie zostanie przekazana do podmiotów szkolących.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

 1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

 2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

 3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

 4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…