Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, wyłonionych w wyniku rozstrzygnięcia konkursu z dn. 9 sierpnia 2022 roku

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o zakończeniu procedury konkursowej dotyczącej uzyskania z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom środków na realizację zadań: Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka Uzależnień

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie listy wniosków na realizację w roku 2022 zadań z zakresu ZDROWIA…

    Lista wyłonionych realizatorów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu ZDROWIA PUBLICZNEGO dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

    w sprawie rozstrzygnięcia konkursu z dnia 13 kwietnia 2022 roku na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na realizację…

  4. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

    Zachęcamy do pobrania treści ogłoszenia.