Ogłoszenie o dodatkowo przyjętej ofercie (konkurs ofert z dnia 19.09.2022)

czytaj dalej

Ogłoszenie o dodatkowo zaakceptowanym wniosku w ramach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii (Profilaktyka uzależnień) w roku 2023

Zgodnie z zarządzeniem nr 83/2022 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie dodatkowo zaakceptowanego wniosku w konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: „Przeciwdziałanie narkomanii” z terminem naboru ofert do 10 października 2022 r. w ramach celu operacyjnego nr 2 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: „Profilaktyka uzależnień” przyjęty został do realizacji jeden wniosek.
Oferta została dodatkowo zaakceptowana w trybie odwołań, na wniosek przedstawicieli podmiotu.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025: 2.1. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Nazwa i numer zadania konkursowego:

V. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…