Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza wyniki konkursu ofert głoszonego dnia 19.09.2022 r. z terminem naboru do dnia 10.10.2022 r., na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zlecone do realizacji w roku 2023.

  • Informujemy, że w najbliższym czasie, w aktualnościach na stronie KCPU.gov.pl (KBPN.gov.pl oraz PARPA.pl), pojawi się informacja o terminach ogłoszenia kolejnych konkursów, z zadaniami z poniższych zakresów:
  • Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej;
  • Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży – artykuły w prasie;
  • Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego;
  • Wspieranie programu informacyjno – konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania;
  • Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…

  4. Zarządzenie nr 19/2023 – Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania…