Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zleconych do realizacji w roku 2023

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza wyniki konkursu ofert głoszonego dnia 19.09.2022 r. z terminem naboru do dnia 10.10.2022 r., na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zlecone do realizacji w roku 2023.

  • Informujemy, że w najbliższym czasie, w aktualnościach na stronie KCPU.gov.pl (KBPN.gov.pl oraz PARPA.pl), pojawi się informacja o terminach ogłoszenia kolejnych konkursów, z zadaniami z poniższych zakresów:
  • Wspieranie realizacji programów profilaktyki selektywnej;
  • Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży – artykuły w prasie;
  • Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego;
  • Wspieranie programu informacyjno – konsultacyjnego dla rodzin dzieci i młodzieży pijących alkohol/ używających substancji psychoaktywnych – ogólnopolski telefon zaufania;
  • Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków.

Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 21 września 2023 r. ws. listy osób…

  3. Fundacja Konstruktywnego Rozwoju zaprasza na bezpłatne szkolenie Edukator…

  4. ZARZĄDZENIE NR 43/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…