Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów psychoterapii uzależnień oraz kandydatów na instruktorów terapii uzależnień sesja WIOSNA 2023 3-4-5 kwietnia

czytaj dalej

Egzamin certyfikacyjny dla osób ubiegających się o tytuł specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień (stara ścieżka PARPA) odbędzie się w dniach 3, 4 oraz 5 kwietnia 2023 roku w Centrum Barnabitów przy ulicy Smoluchowskiego 1 w Warszawie.

Kolejność wejść na egzamin ustny w podziale na dni oraz godziny w obrębie czterech egzaminujących komisji została zamieszczona poniżej. Listy zawierają kody identyfikacyjne przyznane każdemu kandydatowi na potrzeby sesji.

Każdego dnia o godz. 9.00 egzamin rozpoczyna się trwającym 70 minut testem. Osoby, które zaliczą pisemną część egzaminu dopuszczone zostaną do części ustnej. Każda z osób przystępuje do części pisemnej i ustnej w obrębie wyłącznie jednego dnia, co oznacza, że po odnalezieniu się na poniższych listach do egzaminu ustnego, np. w dniu 3 kwietnia, należy w tym samym dniu przystąpić o godz. 9.00 do egzaminu pisemnego.

Mapa z lokalizacją Centrum Barnabitów znajduje się na stronie internetowej https://barnabici.pl/. KCPU nie zapewnia osobom zdającym posiłków, napojów ani noclegu, w związku z czym osoby zainteresowane wykupieniem wyżywienia bądź noclegu proszone są o bezpośredni kontakt z Centrum Barnabitów pod numerem telefonu (+48) 22 54 32 001. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Lista wniosków na realizację w latach 2024-2025 zadań, dofinansowanych ze…

  2. Rekomendacje KCPU do realizowania i finansowania gminnych programów…

  3. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 23 listopada 2023 r. ws. listy osób…

  4. HARMONOGRAM PRAC KOMISJI EGZAMINACYJNEJ PODCZAS CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU…