Ogłoszenie z dnia 18 lutego 2022 roku w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowania kosztów superwizji klinicznych realizowanych w 2022 r. z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl ogłasza konkurs na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)

czytaj dalej

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa tel. (22) 641 15 01, fax (22) 641 15 65, www.kbpn.gov.pl ogłasza konkurs na finansowanie superwizji klinicznych realizowanych w 2022 roku z możliwością ich kontynuowania w 2023 roku w ramach szkolenia w dziedzinie uzależnień na podstawie art. 13 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz.2469) w związku z art. 8q ust. 1. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1956)


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 18/2024Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  3. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 65/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  4. Zarządzenie nr 64/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…