Ogłoszenie z dnia 4 października 2022 roku w sprawie wyników części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień w sesji JESIEŃ 2022 (N)

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019r. z dnia w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień (Dz. U. poz. 766) w związku z art. 13 ust. 1 z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2469), ogłasza wyniki części pisemnej egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień.

czytaj dalej

Dnia 24 września 2022 r. odbyła się część pisemna egzaminu końcowego w zakresie instruktora terapii uzależnień i specjalisty psychoterapii uzależnień. Na poniższej liście znajdują się przyporządkowane kody identyfikacyjne osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu pisemnego wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów procentowych (do zaliczenia egzaminu dla specjalisty wymagana liczba punktów procentowych wynosiła – 71%, dla instruktora – 55%).

Ze względu na fakt, że do egzaminu ustnego nie zostaną dopuszczone osoby, których studium przypadku zostanie ocenione negatywnie przez dwóch recenzentów – lista osób, które zostały zakwalifikowane do egzaminu ustnego zostanie opublikowana na stronie internetowej do 21 listopada 2022 roku. Tego dnia zostanie również zamieszczony harmonogram z dniem i dokładną godziną egzaminu ustnego dla każdego z uczestników.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…