Pomoc dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi

Strona zawiera informacje nt. problemów alkoholowych w języku migowym oraz informacje nt oferty pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób niesłyszących i niedosłyszących pijących szkodliwie/uzależnionych od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych oraz dla niesłyszących członków ich rodzin w kierunku rozwiązywania problemów związanych z relacją z osobą z problemami uzależnień.

Umożliwienie osobom niesłyszącym pozyskiwanie informacji nt. problemów alkoholowych oraz nt. oferty pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób niesłyszących.

czytaj dalej

Strona zawiera informacje nt. problemów alkoholowych w języku migowym oraz informacje nt oferty pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób niesłyszących i niedosłyszących pijących szkodliwie/uzależnionych od alkoholu i/lub innych środków psychoaktywnych oraz dla niesłyszących członków ich rodzin w kierunku rozwiązywania problemów związanych z relacją z osobą z problemami uzależnień.

Umożliwienie osobom niesłyszącym pozyskiwanie informacji nt. problemów alkoholowych oraz nt. oferty pomocy w zmianie szkodliwych zachowań dla osób niesłyszących.

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…