Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy na temat znaczenia ewaluacji w podnoszeniu jakości działań na rzecz profilaktyki i terapii zaburzeń behawioralnych. Publikacja ta może być istotnym krokiem w pracy profilaktycznej czy terapeutycznej w podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji do prowadzenia ewaluacji własnej pracy z klientem. Książka adresowana jest do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów. Ponadto jej adresatami mogą też być studenci kierunków pedagogicznych, kierunku lekarskiego, psychologii i pracy socjalnej.

czytaj dalej

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy na temat znaczenia ewaluacji w podnoszeniu jakości działań na rzecz profilaktyki i terapii zaburzeń behawioralnych. Publikacja ta może być istotnym krokiem w pracy profilaktycznej czy terapeutycznej w podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji do prowadzenia ewaluacji własnej pracy z klientem. Książka adresowana jest do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów. Ponadto jej adresatami mogą też być studenci kierunków pedagogicznych, kierunku lekarskiego, psychologii i pracy socjalnej.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 2 października 2023r. w sprawie wyników…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom posiada do zagospodarowania w…

  4. KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków na konkurs dotyczący zadań z…