Ewaluacja w profilaktyce i terapii zaburzeń behawioralnych

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy na temat znaczenia ewaluacji w podnoszeniu jakości działań na rzecz profilaktyki i terapii zaburzeń behawioralnych. Publikacja ta może być istotnym krokiem w pracy profilaktycznej czy terapeutycznej w podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji do prowadzenia ewaluacji własnej pracy z klientem. Książka adresowana jest do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów. Ponadto jej adresatami mogą też być studenci kierunków pedagogicznych, kierunku lekarskiego, psychologii i pracy socjalnej.

czytaj dalej

Publikacja stanowi cenne źródło wiedzy na temat znaczenia ewaluacji w podnoszeniu jakości działań na rzecz profilaktyki i terapii zaburzeń behawioralnych. Publikacja ta może być istotnym krokiem w pracy profilaktycznej czy terapeutycznej w podnoszeniu wiedzy i doskonaleniu kompetencji do prowadzenia ewaluacji własnej pracy z klientem. Książka adresowana jest do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy, a także do innych pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych, pedagogów i psychologów. Ponadto jej adresatami mogą też być studenci kierunków pedagogicznych, kierunku lekarskiego, psychologii i pracy socjalnej.


Pliki do pobrania

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 17 kwietnia 2024 roku ws. wyników egzaminu…

  2. KCPU zaprasza na szkolenie online dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z…

  3. Ogłoszenie dotyczące miejsca, terminu i opłaty za egzamin pisemny – sesja…

  4. Ogłoszenie dyrektora KCPU z dnia 05.04.2024 r. ws. osób zakwalifikowanych do…