Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych

Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzależnień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzależnień behawioralnych dzieci z klas "0". Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach "0" oraz publikacji pn. "Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć", skierowanej do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne w klasach "0" .

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. Ogłoszenie w sprawie egzaminu certyfikacyjnego dla kandydatów na specjalistów…

  2. Ogłoszenie Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z dnia…

  3. Informacja dotycząca miejsca i terminu oraz opłaty za część pisemną…

  4. Informacja dla osób, które zgłosiły się do egzaminu certyfikacyjnego w…