Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych

Celem publikacji jest podniesienie kompetencji zawodowych psychologów i pedagogów pracujących z dziećmi z zakresu uzależnień behawioralnych oraz wzmocnienie wybranych czynników chroniących i redukcja lub eliminacja wybranych czynników ryzyka odnoszących się do uzależnień behawioralnych dzieci z klas "0". Pakiet materiałów składa się z broszury dla dzieci uczących się w klasach "0" oraz publikacji pn. "Kreatywna profilaktyka dla najmłodszych. Poradnik dla realizatorów zajęć", skierowanej do specjalistów prowadzących zajęcia profilaktyczne w klasach "0" .

czytaj dalej

Najnowsze aktualności

  1. ZARZĄDZENIE Nr 52/2023 Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania…

  2. Ogłoszenie Dyrektora KCPU z dnia 2 października 2023r. w sprawie wyników…

  3. Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom posiada do zagospodarowania w…

  4. KOMUNIKAT w sprawie terminu składania wniosków na konkurs dotyczący zadań z…